انواع فتنه ی شیطان برای مردان و زنان و شیوه مقابله با آن دو

 


گاهی دختر جوانی را می بینی که بی حجاب است،اما محترم و با شخصیت که ممکن است بعدها محجب شود.خطرناک ترین خطر دختری است که لباسهایی بسیار تنگ می پوشد که بدن او را نشان می دهد.طوری که با یک فرد برهنه فرقی ندارد.چنین شخصی لباس پوشیده ی برهنه است...

 

 


یکم:تیرهای شیطان
دوم:سایتها و کانالهای غیر اخلاقی
سوم:امان از تلفن
چهارم:لباس پوشیده های عریان
پنجم:خطاهایی که به آن گرفتار می شوی

 

یکم:زنهار از تیرهای شیطان

پیامبر(صلی الله علیه و آله)از پروردگار با عزت روایت کرده است که خداوند می فرماید:«النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس.»

آری،نظر بازی تیری است که در دل فرو می رود و ایمان را ناتوان می کند.آیا به آنچه تیر انجام می دهد فکر می کنی؟زخمی می کند. گاهی هم می شکند. چون سمّی است.

جوانی از خانه خارج می شود و قصد دارد که به عبادت پروردگارش بپردازد.اما بعد از مدتی قلبش دگرگون می شود.چرا؟چون به هر جایی به صورت رها و آزاد نظر کرده است ؛که البته او را آزار داده است،دست یابد.شیطان هم او را مسخره می کند و همانند توپی جلوی پای کودکان با او بازی می کند.

 

دوم:هر دوی آنها صحنه هستند

از جمله انواع فتنه،نگاه کردن به سایتهای غیر اخلاقی اینترنتی است و این صفحۀ برهنه چه کارها که با بیننده نمی کند؟!

زیرا این صفحه از لحاظ دستیابی به قلب،فتنه انگیز تر است مانند سرعت تأثیر تیر در جگر شکار.نگاه کردن به آن دسته از شبکه های ماهواره ای که این برهنگی شیطانی را ارائه می دهند،نیز همین گونه است.عده ای از مردم هر روز این کار را انجام می دهند.در حالی که همین فتنه کاری کرد که قابیل با شریعت مخالفت کند مخالفت او نیز به قتل انجامید.

آیا یک بار مقاومت در برابر این گونه نگاه کردن را تجربه کرده ایم ؟می گویی:هرگز به این دختر نگاه نمی کنم.هرگز شبکه های ماهواره ای غیر اخلاقی و سایت های اینترنتی بی بند و بار را نگاه نمی کنم.سپس برای اجرای این سخن با خودت مجاهده می کنی.آیا چنین چیزی را تجربه کرده ای؟جوانان!بیایید این کار را تجربه کنیم.چون این امر یکی از معانی مردانگی است.

 

سوم:امان از تلفن

یکی از انواع فتنه ها،سخنانی است که از طریق تلفن در میان دختران و پسران جوان رد و بدل می شود.یک پسر با دختر سخن حرامی می گوید.طوری که اگر پدر و مادر دختر یا پسر آن را بشنوند،دختر از ترس و شرم آب میشود و پسر به ذلت و خواری می افتد و نمی داند که چه بکند یا چه بگوید.در حالی که اگر پسر و دختر مطمئن باشند که اولیای آنان این گونه سخنان را نمی شنوند،در باره ی نگاه خداوند تبارک و تعالی می فرماید:«أَلَم یَعلَم بِاَنَّ اللهَ یَرَی» (علق/14)

آیا او ندانسته است که خداوند (همهی احوال او را می پاید و همه اعمال وی را)میبیند؟

«قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَِّنی مَعَکُمَا أسمَعُ وَ أَرَی» (طه/46)

فرمود:« نترسید!من با شما هستم و (حرفهایشان را )می شنوم و (اعمالشان را )می بینم (و ایشان را از کشتن و آزار شما باز می دارم).

 

چهارم:لباس پوشیده های عریان

گاهی دختر جوانی را می بینی که بی حجاب است،اما محترم و با شخصیت که ممکن است بعدها محجب شود.خطرناک ترین خطر دختری است که لباسهایی بسیار تنگ می پوشد که بدن او را نشان می دهد.طوری که با یک فرد برهنه فرقی ندارد.چنین شخصی لباس پوشیده ی برهنه است.یا دختری را می بینی که یک بخش از لباسهایش را پوشیده و بسیاری از لباسهای خود را نپوشیده است!رسول اللع (صلی علیه و آله و سلم )در بارۀ این افراد گفته است:«نساء من امتی لا یدخلن الجنة و لا یجدن ریحها،و إن رائحتها لتشم من میسرة خمسةمأته عام.»

برخی از زنان امت من نه به بهشت می روند نه بوی آن را حس می کنند در حالی که بوی بهشت از فاصله ای به اندازۀ پانصد سال راه،به مشام می رسد.

یاران پیامبر پرسیدند چه زمانی؟پیامبر (ص)فرمود:«نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کأسنمة البخت» (مسلم)

 

پنجم:خطاهایی که به آن گرفتار می شوی

به همه ی پسران و دختران جوانی که نامزد هستند هم توصیه می کنم تقوای الهی را رعایت کنند تا خداوند ازدواج آنها را مبارک سازد؛زیرا در دوران نامزدی گناهان فراوانی رخ می دهد.شنیده ایم که نامزدی های فراوانی به دلیل امور حرامی که میان دختر و پسر اتفاق افتاده است،به هم خورده است.از این رو کسی که می خواهد واقعاً از نعمت ازدواج به طور کامل برخوردار شود،در همان سرآغاز،دوران نامزدی،تقوای الهی را رعایت کند. چون هر کسی چیزی را قبل از زمان آن بخواهد،با محروم شدن از آن تنبیه می شود.

 

ششم:از نشانه های قیامت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید:«دیشب دو نفر (فرشته)نزد من آمدند و به من گفتند با ما بیا.من هم با آنان رفتم.من را بر لبه یک گودال پر آتش بردند که از آن صدا می آمد.به آنان نگاه کردیم.دیدیم که مردان و زنان برهنه ای بودند که شعله از زیر به سوی آنا می آمد.من هم (دو فرشته )گفتم:اینان کیستند؟گفتند:اینان مردان و زنان زناکارند.» (امام احمد)

بر این اساس گسترش زنا از جمله انواع فتنه و از نشانه های قیامت است.عقاب آن هم سخت است.پس به شدت مواظب خودت باش که هرگز در چنین چیزی نیفتی و ابلیس با فریب ضعیف خود بر تو چیره نشود.کسی هم که به چنین چیزی گرفتار شده است،توبه کند و آن را با کارهای خیر جبران نماید.

مردی نزد پیامبر(صلی الل علیه و آله و سلم )آمد و گفت یا رسول الله من زنی را بوسیده ام.پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم )به تندی روی از او برگرداند. در این باره این آیه نازل شد:

«و أَقِم الصَّلَاَةَ طَرَفِی النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِن اللَّیلِ إِنَّ الحسَنَاتِ یُذهِبنَ السَّیَّئَاتِ ذَلِکَ ذِکرَی لِلذَّاکِرِینَ»

(هود/114)

 

هفتم:در دورۀ پیامبر اتفاق افتاد

از جمله ی انواع فتنه،مزاحمت برای زنان و تعرض به آنها در راهها است. چنین چیزی در دوره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)نیز رخ داد.هیئتی برای بیعت بر اسلم نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)آمدند که جوانی با آنان بود. در حالی که آنان در مسیر بودند،ناگهان آن جوان کنیزی را با لباسش به طرف خود کشید.هیئت نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)رسید.او هم یکی یکی با آنها بیعت کرد تا اینکه به این جوان رسید.در این هنگام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)دست خود را پس کشید و گفت:«آیا تو همان کسی هستی که آن کنیز را به طرف خود کشیدی؟»آن جوان ساکت شد.پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: «من با تو بیعت نمی کنم».جوان هم به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)گفت :به خدا سوگند دیگر این کار را نمی کنم.پیامبر هم دستش را به سوی آن جوان دراز کرد و با او بیعت کرد. (به روایت حاکم4/377)

جوانان!این مرد از خشم پیامبر و روگردانی وی از خودش،ترسید. از این رو نیت کرد توبه کند. تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.اما من می ترسم در این میان کسانی وجود داشته باشند که خشم و روگردانی پیامبر از انها در قیامت و اینکه به آنها بگوید :«سحقا سحقا(دور شو دور شو)»برایشان مهم نباشد.

 

چگونه اجازه می دهی؟

/ 0 نظر / 14 بازدید