پپسی یعنی ...

 

یا می دانید کلمه پپسی مخفف چیست ؟؟؟ مخفف جمله :pay each penny save israel یعنی:هر پنی «کوچکترین واحد پول در آمریکا و انگلیس » را بپردازید تا برای اسرائیل ذخیره شود !!!!!!.. = یعنی هر ریال از پول من و شما برای اسرائیل ذخیره شود.


/ 1 نظر / 11 بازدید
feran

بیکاری هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اگر واقعا همچین چیزی بود اسرائیل به راحتی می گفت این چیزا برای این هست که تو رو اسیر این چیزا کنند بجای این مسخره بازی ها برو برای کشورت مفید باش !!!!!!!!!!!!!!