آیا میدانستید

آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت.

جان. اف. کندی در سال1946 به سناراه یافت.
آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست جمهوری انتخابشد.
جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد.
هر دوتوجه خاص به حقوق بشر داشتند.
همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفیدفرزندشان را ازدست دادند.
هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترورشدند.
تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد.
اسم منشی لینکلن کندیبود.
اسم منشی کندی لینکلن بود.
هر دو توسط جنوبی ها ترورشدند.
جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند.
اندرو جانسون کهجانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود.
لیندن جانسون که جانشین کندیشد در سال 1908 به دنیا آمده بود.
جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کردمتولد 1839 بود.
لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1938 بود.
هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند.
نام هر دواز 15 حرفتشکیل شده بود.
لینکلن در تآتری به نام فورد(در صندلی33) ترور شد.
کندی در اتومبیلیبه نام لینکلن ساخت کارخانه فورد(در مدار33درجه) ترورشد.

 

آیا می دانید حادثه ی برج های دوقلو آمریکا در روز 11 وماه نهم (سپتامبر)
اتفاق افتاد.

 

آیا می دانید حادثه ی برج های دوقلو آمریکا در5 دلاری و 10 دلاری و20 دلاری
و50 دلاریو 100 دلاری نشان داده شده است.

http://s2.picofile.com/file/7271517739/1_1_.jpghttp://s1.picofile.com/file/7271517204/1_2_.jpg                               

 

مراحل تازدن دلار به صورت زیر است.

http://s1.picofile.com/file/7271516662/1_3_.jpg

http://s2.picofile.com/file/7271516234/1_4_.jpg 

 

 

 

در این مرحله از تا کردن نیز حادثه ی پنتاگون را نیز می توانید مشاهده
کنید.

http://s2.picofile.com/file/7271515913/1_5_.jpg

 

 

 

مرحله ی آخر هم بالا نشان داده شده است.

 

آیا می دانید بمباران هیروشیما در مدار 33درجه واقع شده بود.

 

آیا می دانید جمع قاعده ی اهرام مصر 666 است و در دلار نیز نشان داده شده
است.

 

 

 

http://s1.picofile.com/file/7271515692/1_6_.jpg

 

آیا می دانید  وزارت دفاع آمریکا از بالا به صورت ستاره است.

http://s2.picofile.com/file/7271515157/1_7_.jpg

 

 

 

لطفا به عکس های زیر توجه کنید. 

 

 

 

 

 

http://s2.picofile.com/file/7271514836/1_8_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s1.picofile.com/file/7271514301/1_10_.jpg

http://s1.picofile.com/file/7271503866/1_15_.jpg

 

http://s2.picofile.com/file/7271514622/1_9_.jpg

با عرض پوزش این آرم کوکا کولا هست نه پپسی آرم اشتباهی درج شده است این مارک همان کوکا کولا معروف است. 

http://s2.picofile.com/file/7271507197/1_11_.jpg

http://s1.picofile.com/file/7271503224/1_16_.jpg

 

http://s2.picofile.com/file/7271504943/1_14_.jpg

/ 2 نظر / 60 بازدید
ممد

این که مارک کوکا کولاست چرا نوشتی پپسی؟؟؟؟