نشانه های غیر حتمی ظهور

 1.                        کشته شدن آخرین پادشاه بنی‌عباس به نام «عبدالله».
 2. خورشیدگرفتگی در نیمه ماه رمضان، برخلاف عادت
 3. ماه‌گرفتگیدر آغاز یا آخر آن ماه رمضان، برخلاف عادت
 4. خروج مردی از قزوین که همنام یکی از پیامبران است و جور و ستم زیادی به مردم می‌کند.
 5. خروج شیصبانی
 6. فرو رفتن بخش غربی مسجد دمشق
 7. فرو رفتن یکی از روستاهای شام به نام خرشنا در زمین.
 8. ویرانی بصره
 9. کشتن فردی از که علیه سفیانی قیام کرده در پشت کوفه همراه هفتاد نفر از یارانش.
 10. ویران شدن دیوار مسجد کوفه.
 11. به‌اهتزاز درآمدن پرچم‌های سیاه از جانب خراسان. این سپاه در منطقه‌ای نزدیک شیراز با سپاه سفیانی خواهد جنگید و اولین شکست را بر آنان تحمیل خواهد کرد. این پرچم‌ها تا زمانی که به بیت‌المقدسبرسند، پایین آورده نخواهند شد.
 12. ظهور مغربی در مصر و حکومت او بر مردم شام.
 13. فرود ترک‌ها به جزیره.
 14. ورود رومیان به رمله.
 15. طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق که همچون ماه می‌درخشد سپس دو جانب آن خم گردد که نزدیک شود که آن دو جانب به همدیگر متّصل شوند.
 16. پدید آمدن سرخی در آسمان که در فضا پراکنده گردد.
 17. آتشی در طول مشرق، آشکار شود و سه روز یا هفت روز در آسمان باقی بماند.
 18. آزادی عرب از اسارت و حکومتشان بر شهرها و کشورها.
 19. بیرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم (غیرعرب).
 20. کشتن امیر مصر، توسّط مردم مصر. (احتمالاً رخ داده‌است: انور سادات رئیس جمهور مصر در آبان ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی توسط خالد اسلامبولی کشته شد.)
 21. ویرانی گسترده در شام و عراق.
 22. کشمکش سه گروه در شام (اصهب و ابلق و سفیانی)
 23. به جنبش در آمدن بیرق‌های قیس از مصر.
 24. آمدن اسب‌هایی از جانب مغرب، تا اینکه در کنار حیره (نزدیک کوفه) بسته شوند.
 25. برافراشته شدن پرچم‌های سیاه از جانب مشرق به سوی حیره.
 26. طغیان آب فرات، به طوری که سرازیر کوچه‌های کوفه گردد.
 27. خروج شصت دروغگو که همه آنان ادّعای پیامبری می‌کنند.
 28. خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب که همه آنها خلایق را به اطاعت خویش می‌خوانند.
 29. سوزاندن مردی بلندمقام از شیعیان بنی‌عبّاس بین سرزمین جلولاء (واقع‌در هفت‌فرسخی خانقین) و سرزمین خانقین.
 30. بستن پلی نزدیک محله «کرخ» بغداد.
 31. برخاستن باد سیاهی در بغداد، در آغاز روز.
 32. زمین‌لرزه شدید در بغداد.
 33. فرو رفتن بیش‌تر شهر بغداد در زمین بر اثر زمین‌لرزه.
 34. ترس عمومی که عراق و بغداد را فراگیرد.
 35. مرگ‌های سریع و عمومی در بغداد.
 36. کم شدن اموال و انسان‌ها و محصول کشاورزی.
 37. دو بار پیدایش ملخ، یکی در فصل خود و دیگری در غیر فصل خود؛ تاآن‌جاکه زراعت‌ها و غلاّت را از بین ببرد.
 38. کم شدن غلاّت و محصولات گیاهی و بروز قحطی
 39. اختلاف و کشمکش دو صنف از عجم(غیرعرب)، و خونریزی بسیار میانشان.
 40. خرابی ری
 41. جنگ بین جوانان ارمنی و آذربایجانی.
 42. بیرون آمدن بردگان از زیر فرمان اربابان و کشتن اربابان.
 43. مسخ شدن گروهی از بدعت‌گذاران به میمون و خوک.
 44. پیروزی بردگان بر شهرهای اربابان.
 45. ندای غیرعادی از آسمان بر همه جهان به طوری که هرکسی در هر زبانی باشد آن ندا را به زبان خودش می‌شنود.
 46. در کل ۵ صدا از آسمان شنیده خواهد شد که فقط مورد چهارم (که در ماه رمضان است) حتمی است. ۳ صدای اول در ماه رجب و به این شکل خواهد بود:
 47. ندای اول: «ألا لعنة الله علی القوم الظالمین»؛ «بدانید لعنت خدا شامل حال جمعیت ظالم و ستمکار می‌شود.»
 48. ندای دوم: «یا معاشرالمؤمنین أزفة الآزفة؛ «ای گروه مؤمنان‌! قیامت (ظهور) نزدیک شده‌است.»
 49. ندای سوم: (که همراه با بدن آشکار و نمایانی است): «ألا إن الله بعث مهدی آل محمد للقضاء علی‌الظالمین»؛ «بدانید که خداوند مهدی آل محمد (ص‌) را برای اجرای قضای خود بر ستمکاران برانگیخت و فرستاد.»
 50. صدای چهارم که در ماه رمضان (احتمالاً سحرگاه بیست‌وسوم) است و از طرف جبرئیل خواهد بود، در حمایت از اهل بیت شهادت خواهد داد.
 51. صدای پنجم که از طرف شیطان است (احتمالاً غروب بیست‌وسوم) به‌طرفداری از سفیانی خواهد بود.
 52. پیدایش چهره و سینه انسان (احتمالاً چهره علی (علیه السلام) یا عیسی) (علیه السلام) در قرص خورشیدکه همه او را خواهند شناخت.
 53. مردگانی زنده از قبرها بیرون آیند و به دنیا بازگردند و به دیدوبازدید با همدیگر بپردازند.
 54. در پایان همه، ۲۴ بار، باران پی‌درپی می‌آید و زمین خشک را پس از مرگش، زنده و سبز و خرّم می‌کند و به دنبال آن برکت‌های زمین بروز می‌نماید و در دسترس قرار می‌گیرد. (احتمالاً پس از ظهور رخ می‌دهد.) ان شاء الله
/ 0 نظر / 6 بازدید