مکانهای مهم در موقع ظهور امام زمان

لطفا اگر میخواهید مطالب را کپی کنید ذکر منبع الزامی است.

آرماگدون:نام شهری است که محل نبرد عظیم و نهایی که تعیین کننده ی سرنوشت بشر است.

احجازالزیت:محله ای است در شهر مدینه_محل نماز یاران مهدی است_در هنگام جنگ در مدینه این محل نابود میشود.و محل کشته شدن محمد بن عبدالله بن حسن(نفس زکیه)است.

ارمنییه:در آسیای صغیر به دست حضرت مهدی فتح میشود وکشته شدن 500000 مسیحیان سرکش و متمرد.

ارنون:شهری است در جنوب لبنان_دارای نقش مهمی در جنگ های صلیبی_شیعیان آن منطقه مورد احترام امام صادق بودن وآنها آمرزیده شدن واز درد زمان غیبت نجات یافتن.

افیق:دهی در فلسطین است و محل فرود آمدن حضرت مسیح  وگرانه افیق محل کشته شدن دجال.

انطاکیه:شهری است در جنوب ترکیه و حضرت مهدی تابوت سکنیه را از غاری بیرون میاورد.

اصطخر:شهری است در ایران در نزدیکی شیراز و محل روبه رو شدن سپاه سفیانی وسپاه سید خراسانی است که این جنگ با پیروزی سید خراسانی به پایان میرسد و روایت است که آنها را در تخت جمشید شکست می دهند.

باب لد:روستایی است در نزدیکی بیت المقدس و محل کشته شدن دجال(همان گرانه افیق که ذکر شد).

بدر:محلی در حجاز ومحلی منسوب به بدر بن یخلد بن کنانه و اشاره کردن به 313 نفر یاران پیامبر که شمارش یاران مهدی است.

بصره:معروف به قبه السلام و خزانه العرب و رعناء.روایت حضرت علی از این شهر این است که میفرمایند:بصره برای ویرانی  از همه جا نزدیک تر است و این شهر دچار خسف میشود و نه دهم شر و بدی در این شهر است.

بطن ارزق:محل پیکار سه پرچم (سیاه:یاران خراسانی که ایرانیان و ترک ها هستن)و(زرد:فرزندان بنی عباس) و(قرمز:یاران سفیانی) که 60000 نفر کشته شدن که سفیانی پیروز شد و ابتدا وانمود به عدالت کرد.

بغداد:محل سکونت وکلای امام زمان در زمان غیبت مهدی بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسگری.

بیت المقدس: یکی از چهار شهری است که خداوند اختیار کرده است و والزیتون تفسیر شده است که در زمان ظهور و بعد ازشکست دادن  دجال و سفیانی این شهر توسط امام مهدی فتح میشود.

بیداء:شهری است میان مکه و مدینه و همان ذات الجیش است و محل خسف لشکریان سفیانی و روایت است که در این شهر نماز خواندن مکروه است.

تهران:شهری است در ایران که محل کاخ های بلند و زنانی زیبا چون حورالعین بهشتی.روایت امام صادق از این شهر این است که میفرمایند:که اگر اهل تهران هستید برای حفظ دین وپاکدامنی از این شهر مهاجرت کنید و به کوه ها فرارکنید زیرا این دختران زیبا یاران شر و بدی خواهند بود.

ثیه:شهری است در نزدیکی کوفه در روزرجعت محل ملاقات امام علی با پیامبر اسلام و ساختن مسجدی دارای 12هزار در.

جابلقا وجابلسا (جابرسا):در غربی ترین و شرقی ترین نقطه دنیاومنشاء حقیقت آنها معلوم نیست و در حدیثی آمده است که این دوشهر منتظر ظهور امام زمان اند و دارای 12 هزار در از طلا و برج و هر کدام 12 هزار لشکر.

جابیه:روستایی است در شام که پس از ندای پیروزی از آسمان که از دمشق به گوش مردم میرسد جابیه فرو میرود در زمین.

حبه:منطقه است در کوفه پس از ظهور امام زمان به این منطقه می آیند و با پای خود به زمین می کوبد و میفرمایند که این جا را حفر کنید و بعد از حف شدن این منطقه 12 هزار زره و شمشیر خارج میشود و به تن 12 هزار موالی و عجم  میشود.

حجاز:ظهور و قیام امام در مکه و فتح حجاز و آزادی زندانیان بنی هاشم.

حرستا:منطقه ای آباد در دمشق و محل فرود آمدن سفیانی و رفتن به دمشق و بیعت گرفتن از طرفدارانش و این منطقه پس از پیروزی امام به زمین فرو میرود (امام علی).

حصینه:شهری است در دوزخ و محل بیعت شکنان با امام زمان خویش.

حیره:محل کشته شدن سفیانی در زیر درختی به نام بغوطه و محل ساختن مسجد پانصد در.

حله:به روایتی واقع شدن خسف الارض در آنجا.

خراسان:شهری است در ایران که از این شهر نیکو یادمیشود و محل فرود آمدن سید خراسانی است یکی از یاران با وفای حضرت مهدی است.

دمنسیان:شهری است که مردمانش با حضرت مهدی میجنگند.

ذی طوی:منطق ای است در نزدیکی مکه و محل سکونت و خروج و ظهور ومحل تجمع 313 نفر یاران خاص.حدیث امام صادق:گویی قائم را با چشم خودمیبینم که با پای برهنه در ذی طوی سر پا ایستاده هماننده حضرت موسی نگران و منتظر است که به مقام ابراهیم بیاید و دعوت خود را اعلام کند.

راثقه:یکی از جزایر ناشناخته دریای مدیترانه و محل فرمانروایی فرزند امام زمان (قاسم).

رحبه:محل اقامت گزیدن حضرت و اهل بیتش و اقامتگاه حضرت نوح بوده است.

رصله:پس از ظهور امام برای مردم این شهر سخن میگویند و مردم با او میجنگند و محل آخرین شورش علیه امام زمان بود

زنج:شهری است که در آن هزار بازار است و توسط امام فتح میشود.

زوراء:همان بغداد کنونی است که چهار عذاب در آن وارد میشود:1.شمشیر 2.خسف 3.قذف (تیر باران و بمباران) 4.مسخ

شام:ظهور حضرت پس از فتنه وآشوبی در شام که راه نجاتی نداشته باشد.

شنودت:منطقه ای است در یمن و مردانشان در زیبایی ضرب المثل اند و توصیف پیامبر از حضرت مهدی:گویی مردی است از شنودت (از نظر زیبایی)و بردوش او دو عبا از قطوان است.

غوطه:منطقه باغستانی است که دمشق را احاطه کرده است وسفیانی پس از حرستا به غوطه میرود و همه مردم دور او جمع میشوند و سفیانی در راس گروه هایی از مردم شام خروج میکند و سه پرچم به اختلاف میپردازند(ذکر پرچم ها گفته شد).

قرقیسیا:شهری است در شمال سوریه و محل وجود بی سابقه در طول تاریخ که بی سابفه است این جنگی بر سر گنجی است و نبرد قرقیسیا میان دو واقعه است که اول خروج سفیانی و دوم ظهور حضرت مهدی است.

قزوین:نام شهری است در ایران که خروج مردی از قزوین همنان با یکی از پیامبران که همه از او اطاعت میکنند و کوه ها را پر از رعب و وحشت میکند.

قسطنطنیه:پس از ظهور فتح میشود و حضرت سه پرچم روانه میکند که یکی برای فتح قسطنطنیه و یکی برای فتح کوه های دیلم و یکی دیگر را برای فتح چین است.

قم:یکی از در های بهشت است و در نزد اهل بیت قداست بسیاری دارد و مردم آن یاران حضرت مهدی اند.

کرخ:محله ای در بغداد و محل رهبری سازمان امامیه توسط عثمان بن سعید از وکلای امام زمان و سالم ترین محله بغداد.

کرعه:روستایی است در یمن که اهل سنت روایت میکنند ظهور مهدی در این مکان است.

کوفه:یکی از چهار شهری است که خداوند اختیار کرده است و طور سینین تفسیر شده است و توسعه دادن مسجد کوفه تا رود فرات  توسط حضرت مهدی.

مدهامتان:در باغی است سبز و سیراب و زیبا که موقع ظهور یا قبل از آن بین مکه و مدینه به پیوسته میشود.

مدینه:یکی از چهار شهری است که خداوند اختیار کرده است و هذا البلد امین تفسیر شده است و حضرت مهدی پس از تنظیم امور در مکه به سوی مدینه میرود.بین راه شورش در مکه و قتل حاکم امام وبازگشت به مکه و سرکوب شورش وحرکت به سمت مدینه وشهری است که اهل بیتش در این مکان میزیستن.

مکه:یکی از چهار شهری است که خداوند اختیار کرده است و والتین تفسیر شده است که در زمان ظهور فتح میشود و محل عبادت و قبله یاران حضرت مهدی و پایگاه نظامی آن حضرت قبل از شعله ور تر شدن قیام(که بعد ها بر اثر جنگ های بسیار کعبه به روایتی تخریب میشود و حضرت مهدی آن را با دستان مبارکشان از نو میسازند).

یراثا:محلی است در نزدیکی بغداد و مسجدی در آن ویران میشود که به خاطر آن حضرت  از حج  محروم میشوند و محصولاتشان میسوزد و120 هزار نفر کشته میشوند وآن مسجد محل نماز حضرت عیسی و مریم و ابراهیم بوده است.

/ 2 نظر / 163 بازدید
دریا سادات

سلام! خداقوت! نماز روزه هاتون قبول نمی دونم مستند فرقه های سری شبکه مستند رو دیدین یا نه؟! من یه قسمتشو دیدم خیلی جالب بود فکر می کنین بتونین تو وبلاگتون بذارینش برای دانلود؟! و من الله التوفیق اللهم عجل لولیک الفرج

محمد

خوب بود