سی و سه درجه فراماسونری اسکاتلندی

درجه اول:شاگرد تازه وارد
درجه دوم:افزاریار
درجه سوم:استاد بنا
درجه چهارم:استاد نهان
درجه پنجم:استاد کامل
درجه ششم:منشی محرم
درجه هفتم:ناظم و قاضی
درجه هشتم:مباشر ساختمان
درجه نهم:برگزیده نه نفر
درجه دهم:برگزیده پانزده نفر
درجه یازدهم:بلند پایه برگزیده
درجه دوازدهم:بزرگ استاد معمار
درجه سیزدهم:طاق خسروی انوش
درجه چهاردهم:شهسوار اسکاتلندی کمال
درجه پانزدهم :شهسوار شمشیر یا شهسوار شرق
درجه شانزدهم:شاهزاده اورشلیم
درجه هفدهم:شاهزاده شرق و غرب
درجه هجدهم:شهسوار مرغ ماهیخوار و عقاب و شاهزاده ی با اقتدار رزکروآی توارث
درجه نوزدهم:بزرگ کاهن
درجه بیستم:بزرگ استاد ارجمند
درجه بیست و یکم:ریش سفید عصر نوح
درجه بیست و دوم:شاهزاده لبنان
درجه بیست و سوم:رییس پرستشگاه
درجه بیست و چهارم: شاهزاده پرستشگاه
درجه بیست و پنجم:شهسوار ابلیس بی باک
درجه بیست و ششم:شاهزاده رحمت
درجه بیست و هفتم:فرمانده معبد
درجه بیست و هشتم شهسوار خورشید
درجه بیست ونهم :شهسوار اندروی مقدس
درجه سی ام :بزرگ شهسوار منتخب قدس،شهسوار عقاب سیاه و سفید
درجه سی و یکم:بزرگ بازرس فرمانده پی جوی
درجه سی و دوم: شاهزاده بلند پایه ی راز نهان شاهانه
درجه سی و سوم:بزرگ بازرس کل* . یکی از دلایلی که عدد 13 برای فراماسون ها مقدس هست اینه که در 13 فروردین هامان وزیر خشیار شاه ( که به شرارت و پلیدی یهودیان (البته به غیر از کلیمیان ایران) پی برده بوده ) و 15 قوم و 77 هزار ایرانی به واسطه دسیسه یکی از درباریان یهودی قتل عام میشن ( یه وقت فکر نکنید این هولوکاسته ها) و همانطور که در بالا میینید درجه 13 دارای نام ایرانی است

* افرادی که درجه 33 دارند در دنیا شاید به 15 نفر هم نرسند به عنوان مثال بیل کلینتون ( چهل و دومین رئیس جمهور آمریکا) و محمد علی فروغی ( کسی که احمد شاه را برداشت و به جای اون رضا شاه رو گذاشت و رضا شاه رو برداشت و پسرش محمد رضا رو گذاشت همچنین مسئله کشف حجاب به دستور همین شخص صورت گرفت و رضا شاه کودن چوب این کار رو خورد) و شریف امامی (نخست وزیر ایران در دوره پهلوی) ثابت شده است که این سه فرد درجه 33 داشته اند و حدس هایی زده شده که ملک عبدالله پادشاه عربستان و همچنین ملک عبد الله دوم پادشاه اردن دارای درجه 33 فراماسونری باشند

...

/ 0 نظر / 24 بازدید