شاه و فراماسونری

مستندی است در رابطه با شاه و فراماسونری در عصر وی در ایران و رابطه شاه با فراماسونری

مستند در قالب فیلم است و ۶:۱۷ مدت زمان فیلم است برای دانلود بر لینک زیر کلیک کنید.

 

یا مهدی

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نجلا

بازم میام...[گل]