جنگهای بزرگ

فراماسون یک تشکل مخفیست با هدف سلطه بر جهان . در واقع یک نظام برده داری بسیار وسیع است به شکلی که اعضای آن متوجه برده بودن خود نمیشوند.

کلمه ی ماسون (mason) یعنی بنّا، فراماسون (Freemason) یعنی بنّای آزاد. ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل می کند. کسی که عضو فراماسونری است، ماسون یا فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد. یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح (Antichrist = دجال)، یا به تعبیر بعضی از گروه های ماسونی، فرعون جدید (New Pharaoh) آماده کنند. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود، کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی هستند که: «مسئله یک توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی «شیطانی» است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند

ماسون ها برای رسیدن به اهداف هر عملی را انجام میدهند آنان ممکن است در پشت هر مسئله ای نهان باشند به طوری که امروزه در تمام رسانه ها فیلم ها کارتن ها کالا ها حضور دارند


فلسفه فراماسونری

خاستگاه فراماسونری اصول اعتقادی الحادی است. مفاهیم و علائم پنهان آن، این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهند. به همین سبب اصول آن با مذاهب توحیدی در تعارض است. «مایکل هاوارد»، مورخ آمریکایی در نوشته محرمانه‌ای که مخصوص ماسون‌های عالی‌رتبه است می‌نویسد:

چرا مسیحیت منتقد فراماسونری است؟ پاسخ این سؤال در «رموز» فراماسونری نهفته است. اگر این رموز در دسترس عموم قرار گیرد برای کسانی که از فلسفة آن مطلع نیستند قابل درک نخواهد بود. در حقیقت احتمال اینکه بسیاری از اعضای لژها نیز معنای رموز را درک کنند، پایین است. در محفل درونی فراماسونری، درمیان کسانی که به درجات بالای سازمان رسیده‌اند، ماسون‌هایی وجود دارند که خود را وارثان سنت کهن و متعلق به دوران پیش از میلاد می‌دانند که از اعصار پیشین به تواتر به آنها منتقل شده است.

ماسون‌های عالی‌رتبه دانش خاص خود را از سایر اعضا مخفی نگه می‌دارند.

ماسون اعظم، «نکدت اجران» در این باره می‌نویسد:

بعضی ماسون‌ها گمان می‌کنند فراماسونری نوعی سازمان نیمه‌مذهبی ـ نیمه‌خیریه است که در آن می‌توانند ارتباطات اجتماعی پسندیده داشته باشند و لذت ببرند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند هدف فراماسونری این است که انسان‌های خوب را خوب‌تر کند. باز عده‌ای گمان می‌کنند فراماسونری محل شخصیت‌سازی است. به طور خلاصه کسانی که با نحوه خواندن و نوشتن زبان خاص ما آشنا نیستند، معنای نمادها و تماثیل را به این شکل درک می‌کنند.

فراماسونری و اهداف آن برای آن عده اندکی از ماسون‌ها که قادرند عمیقاً در آن وارد شوند کاملاً متفاوت است. فراماسونری یعنی دانش فاش شده، آغاز و تولد دوباره؛ یعنی واگذاردن راه و رسم زندگی کهنه و ورود به یک زندگی جدید باشکوه‌تر و اصیل‌تر … در پس رمزگرایی ساده و ابتدایی فراماسونری، دسته‌ای مکاشفات قرار دارند که به ما کمک می‌کنند به زندگی روحانی و عالی دست یابیم و به رموز هستی خود پی ببریم. بنابراین در این زندگی روحانی، دستیابی به روشنگری ماسونی امکان‌پذیر می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان به طبیعت و شرایط رشد و تکامل در آن پی برد
ماده‌انگاری در منابع ماسونی

«سلامی ایشینداگ» در کتاب خود با عنوان الهاماتی از فراماسونری می‌نویسد:

کل فضا، اتمسفر، ستارگان، همة موجودات زنده و غیرزنده از اتم ساخته شده‌اند. بشر جز اجتماعِ اتفاقیِ اتم‌ها نیست. موازنة جریان الکتریسیته میان اتم‌ها، بقای موجودات زنده را تضمین می‌کند. با از میان رفتن این توازن می‌میریم، به خاک بازمی‌گردیم و به اتم‌ها تبدیل می‌شویم. یعنی ما همه از ماده و انرژی ساخته شده‌ایم و به ماده و انرژی بازمی‌گردیم. گیاهان از اتم‌های ما استفاده می‌کنند و همة موجودات، از جمله ما انسان‌ها از گیاهان استفاده می‌کنیم. همه چیز یک ماهیت دارد، اما چون مغز ما از سایر موجودات تکامل یافته‌تر است، صاحب هوشیاری و شعور است. اگر به نتیجه روان‌شناسی تجربی نظر کنیم درمی‌یابیم آزمایش سه‌گانه احساسات، ذهن و قوة اراده نتیجة کارکرد متوازن سلول‌های قشایی مغز و هورمون‌هاست.

علم اثبات‌گرا پذیرفته است که هیچ چیز از هیچ به وجود نیامده و هیچ چیز نابود نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت نیازی نیست بشر نسبت به هیچ نوع قدرتی احساس قدرشناسی و تعهد کند. جهان مجموعة انرژی است که نه آغازی دارد و نه پایانی. در این مجموعه همه چیز متولد می‌شود، نمو می‌کند و می‌میرد، اما مجموعه هیچ‌گاه نابود نمی‌شود. تنها اشیا تغییر می‌کنند و تبدیل می‌شوند. حقیقتاً چیزی به نام مرگ و زوال وجود ندارد؛ فقط تغییر و تبدیل دائمی حاکم است. نمی‌توان چنین سؤال بزرگ و راز جهانی را به کمک قوانین علمی تشریح کرد. توضیحات غیرعلمی نیز چیزی جز توصیفات خیالی، تعصبات و عقاید باطل نیستند. بر مبنای منطق و علم اثبات‌گرا، صرف‌نظر از جسم مادی، روحی وجود ندارد.

نظریات بالا را می‌توانید در کتب متفکران ماده‌گرایی چون مارکس، اِنگلس، لنین، پولیتزر، ساگان و مانِد بیابید.

ایشینداگ چنین ادامه می‌دهد:

می‌خواهم بعضی اصول و حقایق مورد تأیید فراماسون‌ها را به اختصار بیان کنم: براساس اصول ما حیات از یک سلول آغاز می‌شود و در نتیجه تغییر شکل و نمو سلول انسان به وجود می‌آید. ماهیت و هدف این وجود را نمی‌توان درک کرد. زندگی از آمیزش ماده و انرژی آغاز می‌شود و به آن خاتمه می‌یابد. اگر معمار بزرگ کائنات را به عنوان حقیقتی والا، افق بی‌پایان خوبی و زیبایی، اوج تکامل و عالی‌ترین مقام و کمال مطلوب انسان بپذیریم و اگر آن را مجسم نکنیم، شاید خود را از تعصب درامان نگه داشته باشیم.

ماسونی که تحت تعلیم این اصول و عقاید قرار گرفته وظیفه دارد مردم را تربیت کند … و به نیابت از مردم و حتی بدون تمایل آنها کار خود را انجام دهد
هنری مکوو در معرفی خود از کتاب«معماران فریب» که توسط نویسنده استونیایی یوری لینا در نقد و تاریخچه فراماسونری نوشته شده است، به برخی از برجسته‌ترین شواهد ارائه شده در این کتاب می‌پردازد. نویسنده این کتاب تا آنجا پیش می‌رود که شکل گیری تمدن مدرن غربی از جمله تمام عناصر و مختصات اصلی آن همچون کمونیسم، لیبرالیسم، گلوبالیسم و حتی ظهور هیتلر و رویداد یازده سپتامبر را محصول توطئه‌های پیچیده و مخفی ماسونی‌ها می‌داند.

به اعتقاد نویسنده، صهیونیسم رویه دیگر فراماسونری است و در اصل این بانکداران متنفذ یهودی بوده‌اند که با استفاده از عوامل خود توانسته‌اند فلسفه‌ای به نام فراماسونری را شکل و انتشار دهند.
کتاب «معماران فریب»، به قلم نویسنده استونیایی یوری لینا، تاریخچه ای ششصد صفحه ای از فراماسونری است که در آن بینش ژرف نویسنده نسبت به مختصات واقعی تاریخ مدرن را مشاهده می‌کنیم. در اصل، یک بخش غالب جامعه غربی به گروه نخبه مالی یهودی در پذیرش فراماسونری پیوسته است؛ فراماسونری، فلسفه‌ای شیطانی است که آرزوی مرگ تمدن را دارد. فراماسون‌ها می‌پندارند که آنها به شکلی از کشتار و رنج ناشی از اسقرار «نظم نوین جهانی» خود، منتفع خواهند شد.

اگر چه باورنکردنی، عجیب و اندوه‌آور به نظر می‌آید، اما آن طور که لینا می‌نویسد، سیصد خانوده اصلی بانکدار یهودی، از فراماسونری به عنوان یک ابزار برای سرنگون کردن، کنترل و تخریب جهان غرب استفاده کرده‌اند.

این دیدگاه مبتنی بر بازجویی «ان کی وی دی» سال 1938 از یک عضو روشنفکر برجسته است که از بسیاری از این خانواده‌های بانکدار نام می‌برد و تأیید می‌کند که فراماسون‌ها ابزارهایی قابل بسط هستند.

بر اساس بایگانی‌های لژ شرقی بزرگ و قدرتمند فرانسه که در ژوئن سال 1940 ضبط شد و بعدها روس‌ها آنها را علنی کردند، لینا با ذکر جزییات نشان می‌دهد که چگونه فراماسونری برای سلطه جهانی توطئه کرده و تمام انقلاب‌ها و جنگ‌های بزرگ در دوران مدرن را هماهنگ کرده است.

ماسون‌هایی که غالباً یهودی بودند، مسئول پیدایش کمونیسم، صهیونیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم (و فمنیسم) هستند. علاقه‌مندی بزرگ آنها تشکیل حکومت بزرگ بود، چرا که حداکثر انحصار محسوب می‌شد. «حکومت جهانی» (دیکتاتوری) پاداش نهایی است. این دیدگاه را در پشت واقعه یازده سپتامبر و «جنگ با ترور» می‌توان مشاهده کرد.

این جنبش‌های«انقلابی و مترقی جهانی» همگی بازتاب سرپیچی ابلیس علیه قوانین خدا و طبیعت هستند که در قلب فراماسونری جای دارد. آنها میلیون‌ها ایده آلیست زودباور را با ترویج اتوپیایی مبتنی بر ماتریالیسم و«خرد» اغفال کردند و«آزادی، برابری و اخوت»، «مالکیت عمومی» یا برخی دیگر از مهملات را به آنها دیکته کردند؛ کاری که «طعمه گذاری و جابه جایی» نام گرفته بود.

طبق نظر لینا، «هدف اولیه فراماسونری مدرن، ایجاد یک نظم نوین جهانی است، یک معبد سلیمان معنوی که در آن افراد غیر عضو چیزی جز برده نیستند و... در آن انسان‌ها در پیشگاه یهوه قربانی می‌شوند».

لینا تعدادی از منابع یهودی را بر می‌شمارد که ادعا می‌کنند، فراماسونری مبتنی بر یهودیت است و «ارگان سیاسی اجرایی گروه نخبه مالی یهودی است». هدف مشترک این جنبش‌های الهام گرفته از فراماسونی، نابودی نژاد، ملیت و خانواده است از طریق ترویج انشقاق اجتماعی، خود سهل‌گیری و«تساهل و مدارا»، یعنی اختلاط نژادی، الحاد، نیهیلیسم، گلوبالیسم، «آزادی» جنسی و همجنس گرایی و در نتیجه فروکاستن انسانیت به یک خمیر متحد الشکل غیرکارکردی و شکل‌پذیر.

لینا و دیگرانی که می‌کوشند نسبت به وضعیت واقعی انسانیت هشدار دهند، توسط کسانی که غیر مستقیم از سوی بانکداران به کار گرفته شده‌اند، برچسب سامی ستیز، فاشیست و« نفرت پراکنان دست راستی» می‌خورند.

این تاکتیک، توطئه‌گران را در برابر مداقه دقیق حفظ می‌کند و بحث و گفت‌وگو درباره مخمصه مخوفی را که در آن قرار داریم ناممکن می‌سازد.

من یک یهودی هستم. نه من بخشی از این انحصار بانکداری هستم و نه اکثریت یهودیان. بر سبیل قیاس می‌توان گفت، اگر چه مافیا عمدتاً ایتالیایی تلقی می‌شود، اما بیشتر ایتالیایی‌ها به مافیا ارتباطی ندارند.

ایتالیایی‌ها با سبعیت به دشمنان جنایات سازمان یافته حمله نمی‌کنند و آنها را «نژاد پرست» و«نفرت پراکن» نمی‌نامند. این می‌تواند به شدت سوء‌ظن‌انگیز باشد. یهودیان با دفاع خود از بانکداران ماسونی و بینش منحرفشان نسبت به انسانیت، خود را به مخاطره می‌اندازند.

هر دو پدربزرگ و مادربزرگ من توسط هیتلر از بین رفته‌اند. یک بار من خواستار آن شدم که ماسون‌ها مسئولین واقعی این کشتار شناخته شوند. این بانکداران ماسونی مستقر در لندن و همپالگی‌هایشان بودند که هیتلر را به منظور برافروختن جنگ به قدرت رساندند تا تشکیل اسرائیل را توجیه کنند. آنها به یهودیان غیر صهیونیست خیانت کردند و آنها را رها کردند تا از بین بروند. آنها در حال استفاده از قوم یهود به همان طریقی هستند که ماسونی‌ها از آنها استفاده می‌کردند
احتمالاتی گفته شده است، سال 2012 صهیونیست انجام میدهد (پروژه آرمگدون 2012):

1- اعلام و رونمایی حکومت نوین جهانی (بنی اسرائیل به مرکزیت اورشلیم جدید) (احتمالا این دفعه چین به جای امریکا ابزار اجرا خواهد بود). انجام این عمل، قبل از آنکه حضرت صاحب الزمان(عج) ظهور کند، چون با ظهور بساط آنها برچیده می شود.

2- ظهور دجّال یک چشم اصلی آخرالزمان.

3- انفجار هسته ای مترو لندن در هنگام المپیک لندن توسط عوامل صهیون و غرب (و گردن ایران بیندازد).

4- ترور یک شخصیت بزرگ جهان. مانند افرادی همچون اوباما، و گردن ایران بیندازد. (در فیلم 2012 ساخته 2009، صحنه عزاداری مردم در CNN مشخص است). (سال 2012 زمان انتخابات امریکاست). البته، چون صهیون، مردم جهان را بی غیرت کرده است و فریب داده است و مردم، دشمن را دوست و دوست را دشمن گرفته اند؛ پس می تواند یک شخصیت مثبت جهان هم باشد تا ایجاد فتنه و چند دسته گی در یک حکومت نماید.

5- افتتاح معبد سلیمان صهیونیست در قدس و تخریب کامل مسجد الاقصی. کنیسه خراب (هروه) در 50 متری مسجد الاقصی افتتاح شد!

6- حمله نظامی اسرائیل به ایران یا برعکس (حمله توسط خود اسرائیل، یا به واسطه گروه هایی مانند القاعده و طالبان یا کشورهای دیگر= شروع جنگ جهانی سوم). حمله س ک س ی و بی غیرتی را توسط کانالهای فارسی وان و جم تی دی و... قبلا به ایران انجام داده اند.

7- زلزله بزرگ تهران. در صورت زلزله در تهران، کشور فلج و متلاشی می شود. به مقاله «تهران، پس از زلزله بزرگ» توجه فرمائید.

8- جنگ اعتقادی و ایمانی.

9- ظهور و پرواز بشقاب پرنده های یوفو (UFO) (اصطلاحهایی مانند: اجسام نورانی در احادیث آخرالزمان): در افتتاحیه المپیک لندن به خاطر یادبود 11 اسرائیلی کشته شده در المپیک مونیخ، در آسمان ورزشگاه بشقاب پرنده های یوفو (UFO) که همه ساخت بشر بوده اند و کاربرد نظامی- جاسوسی دارند، به پرواز در می آیند.

/ 0 نظر / 12 بازدید