نماد های فراماسونری در پارک هفت چنار

بوستان هفت چنار تهران که سه نماد فراماسونری در آن قرار دارد

یکی از سه نمادهای فراماسونری در پارک هفت چنار تهران

سنگ فرش شطرنجی و نماد فراماسونری در پارک هفت چنار تهران

/ 1 نظر / 3 بازدید
نظرت چیه؟

عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست پیشاپیش فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک التماس دعا با یه آپ ماه رمضونی منتظرتونم!